Nieuws Biljartvereniging De Opkomst
 
Beste leden van BV de Opkomst,

Afgelopen woensdag hebben we een bestuur overleg gehad.We hebben daarin een aantal zaken besproken. Zolang er geen duidelijkheid is over een mogelijke start van het wedstrijdseizoen en in welke vorm, is het ook moeilijk om nu al concrete plannen te maken voor het herstarten van het biljarten. Toch willen we jullie bij deze alvast informeren over een aantal zaken waar we over gesproken hebben. Afsluiting clubseizoen 2019/2020. Als bestuur hebben we besloten om het seizoen 2019/2020 af te sluiten. Het is niet te verwachten dat op korte termijn alles weer is zoals het was, hoe graag we dat ook met zijn allen zouden willen. Hopelijk krijgen we de komende weken meer duidelijkheid over wanneer de horeca weer open mag en onder welke voorwaarden er weer bezoekers mogen komen. Wij zullen als bestuur dan overleggen met Wilma en Gerrit hoe wij daar invulling aan kunnen geven voor BV de opkomst. Het heeft op dit moment ons inziens nog geen zin om hier al op te speculeren hoe dat er dan uit gaat zien. Onze focus zal in dat geval dan wel zijn op het nieuwe seizoen 2020/2021. Onder het afgelopen clubseizoen zetten we nu een streep. Jaarvergadering. Op dit moment kunnen we ook niet zeggen wanneer we de jaarvergadering precies gaan houden. Als we weten wanneer dit mogelijk is zullen we jullie hier uiteraard over informeren. Mocht een datum lang uitblijven dan zullen we jullie in ieder geval de jaarstukken alvast doen toekomen. Onderwerpen waar eventueel over gestemd moet worden voor het begin van het nieuwe seizoen zullen we per onderwerp bekijken en indien mogelijk zullen we jullie dan eventueel digitaal (via email) laten stemmen. Inschrijvingen PK voorwedstrijden. Voor 15 mei moeten we weer de spelers opgeven voor het spelen van de PK voorwedstrijden voor het nieuwe seizoen. In principe schrijf ik iedereen weer in voor de onderdelen waaraan ze het afgelopen seizoen ook meededen. Enige wijziging hierop is op dit moment dat ik Paul den Hollander ook extra inschrijf voor driebanden 3e klasse. Als iemand nog aan bepaald onderdeel extra mee wil doen of juist niet laat het mij dan z.s.m. weten. In ieder geval uiterlijk voor volgende week 9 mei. In de bijlage een overzicht van de beoogde inschrijvingen voor het nieuwe seizoen. Protocol KNBB. Op 22 april kwam de KNBB met een protocol cq leidraad om in de toekomst biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren. Het volledige protocol vind je ook als bijlage in deze email. Het is niet gezegd dat dit protocol definitief is op het moment dat er weer gebiljart mag worden. Dit is afhankelijk van welke versoepelingen en beslissingen er door de overheid genomen gaan worden de komende tijd. Mochten er wijzigingen in het protocol komen dan zullen we jullie hier uiteraard over informeren. Wij zijn als bestuur wel voornemens om ons zoveel mogelijk aan het protocol van de KNBB te houden. Hou vol Blijf sterk Blijf gezond
Met vriendelijk groet,
Het bestuur van BV de Opkomst Simone, Anton, Wim.

© Copyright De Opkomst