50 jaar biljartvereniging  “De Opkomst”

 

50 jaar biljartvereniging “De Opkomst”

 

Biljartvereniging De Opkomst is opgericht in September 1956, de week na Onderdijker kermis door Joop Bijvoet, Gerrit Hofland en Rinus Kaarsemaker. Er zijn in al die jaren vele districtsfinales gespeelden ook enkele gewestelijke finales. De biljartvereniging stond in de jaren 70 en 80 hoog aangeschreven in het

district West-Friesland. Elk jaar was er wel een finale en dat was altijd een geweldige happening.De laatste jaren wordt het allemaal wat minder, de leden worden ouder en de belangstelling wordt minder. Dat is niet alleen bij ons zo, maar over de hele linie.

Het zou dan ook geweldig zijn als er weer een jonge lichting opstond die voor verjonging en een frisse wind binnen de vereniging zou kunnen zorgen. Er bestaat nog altijd het idee dat omdat het in een café gehouden wordt, men daar van de nodige alcoholische versnaperingen gebruikt maakt of moet maken. Natuurlijk is dat mogelijk,

maar het is ook mogelijk om er te biljarten zonder alcohol maar onder het genot van een kop koffie of een glas fris een fijne biljartavond te hebben. Om het biljarten te kunnen blijven bedrijven, ben je ook afhankelijk van de plaatselijke horeca, heeft de eigenaar wel enige affectie met het biljarten of niet. Gelukkig is het bij ons altijd zo geweest dat we een kastelein hebben getroffen die zelf dicht bij het biljarten betrokken was zoals Henk Kraaien-vanger, Simon de Jong en nu Wilma van Eerden.

Ik vind dat door dit 50-jarig jubileum onze vereniging zichzelf heeft bewezen als zijnde een vereniging met een sportieve en gezellige inslag anders hadden we het nooit zo lang vol kunnen houden, al zijn er ook wel eens strubbelingen geweest zoals bij alle verenigingen die zo lang bestaan. Verder hoop ik natuurlijk dat onze vereniging nog vele jaren door zal gaan en dat de biljartsport weer de aandacht krijgt die het verdient.

 

Vriendelijke groeten.

De Voorzitter,

Arie Jong

60 jaar biljartvereniging “De Opkomst”

 

Diamanten jubileum (60 jaar) biljartvereniging de Opkomst

 

Clubleden vieren feest met diverse activiteiten in de Welkomst

ONDERDIJK - Joop Bijvoet, Gerrit Hofland en Rinus Kaarsemaker richtten in 1956 biljartvereniging de Opkomst op. Vanaf de oprichting biljarten de leden in café de Welkomst in Onderdijk.

 

De Opkomstleden biljartten als eerste bij het uitbatersechtpaar Henk en Marie Kraayvanger. De kastelein zorgde tijdens het biljarten ervoor, dat de kreet: een kraai (een stoot die lijkt alsof het nergens naartoe leidt, maar door een botsing van de ballen als carambole eindigt) in het leven werd geroepen. Simon en Lia de Jong namen in 1967 het café over en Wilma van Eerden is huidige eigenaar van het pand, in samenwerking met mede biljartliefhebber Gerrit Mulder.

 

Trouwe leden

Arie Haakman uit Wervershoof is 85 jaar en vanaf 1962 lid van de biljartvereniging. "Waarom ik het zolang volhoud?", zegt Arie, "nou, als de kastelein goed is, is het op de club ook gezellig. Als die er niets mee op heeft, dan houdt het op. Ik vind vooral de kameraadschap en gemoedelijkheid hier erg fijn." Onderdijker Jan Haakman wordt binnenkort 85 jaar en komt net als Arie trouw elke week naar de club. Hij knikt bevestigend. "Ik kom nog steeds met veel plezier, het gemiddelde ligt nu wat lager als vroeger, maar ik moet nog steeds met libre 44 caramboles maken. Ik ben weleens in de Welkomst kampioen geworden in de 4e klas bandstoten en mocht toen naar het gewest, maar daar bakte ik niets van." Arie heeft 24 jaar een bestuursfunctie uitgeoefend en was enige tijd wedstrijdleider. Jan nam 10 jaar de rol van secretaris op zich. Deze mannen zijn het voorbeeld van veel clubleden. Op zo'n respectabele leeftijd nog kunnen biljarten en met veel humor en plezier. "Als je vooruit kijkt, denk je dat je alle tijd hebt. Achteraf gezien is het ook zo voorbij", zegt Arie.

 

Activiteiten

Gedurende het biljartseizoen organiseert de club allerlei activiteiten om het de 25 clubleden naar hun zin te maken. Denk aan het Onderdijker kampioenschap of snertdag, een teamuitje en teamwedstrijden onderling. De districtsfinale 4e klas bandstoten wordt elk jaar gehouden in de Welkomst. Dit keer op 12, 13 en 14 januari. Om het jubileum extra te vieren is de gewestelijke finale van deze klasse ook aangevraagd. De finalisten spelen 10, 11 en 12 februari om een plek in de nationale finale. Voor het gewest zijn zeker twee West-Friezen van een plekje verzekerd. Voorzitter Arie Jong is tevens wedstrijdleider en weet alle finales soepel te laten verlopen. Alle leden schrijven en/of tellen tijdens de wedstrijden. "Het is van belang dat iedereen met elkaar samenwerkt en voor elkaar klaarstaat. Alleen zo kan een club blijven bestaan", meldt Arie.

 

Gemengd

De club bestaat momenteel uit 25 leden uit Onderdijk, Wervershoof, Medemblik, Grootebroek en Hoogkarspel. Twintig heren en vijf dames. "Het is leuk om in een gemengde club te biljarten", zegt Joyce Haakman. "De strijd tussen de seksen blijft intrigerend. Een man wil het liefst niet verliezen van een vrouw en zij wil graag laten zien dat ze ook haar mannetje staat." Dit fenomeen houdt de clubleden scherp in de competitie.

 

Jubileumfeestje

Biljartvereniging de Opkomst bestaat deze maand 60 jaar. De leden vieren 15 oktober een feestje en komen vanaf 15.00 uur bij elkaar. Voor genodigden en oud leden wordt van 16.00 tot 17.30 uur een receptie gehouden. De meeste oud leden ontvingen een uitnodiging, maar het kan zijn dat de feestcommissie iemand over het hoofd zag. Wie oud lid is en zin heeft om de biljartvereniging te feliciteren met haar diamanten jubileum, kan tijdens de receptie een borreltje drinken in de Welkomst in Onderdijk, tegenover de kerk.

De leden van biljartvereniging de Opkomst vieren aankomende zaterdag 15-10-2016 hun 60 jarig bestaan.

 

Verslag uit de Medemblikker