50 jaar biljartvereniging “De Opkomst”

Biljartvereniging De Opkomst is opgericht in September 1956, de week na Onderdijker kermis door Joop Bijvoet, Gerrit Hofland en Rinus Kaarsemaker. Er zijn in al die jaren vele districtsfinales gespeelden ook enkele gewestelijke finales. De biljartvereniging stond in de jaren 70 en 80 hoog aangeschreven in het

district West-Friesland. Elk jaar was er wel een finale en dat was altijd een geweldige happening.De laatste jaren wordt het allemaal wat minder, de leden worden ouder en de belangstelling wordt minder. Dat is niet alleen bij ons zo, maar over de hele linie.

Het zou dan ook geweldig zijn als er weer een jonge lichting opstond die voor verjonging en een frisse wind binnen de vereniging zou kunnen zorgen. Er bestaat nog altijd het idee dat omdat het in een café gehouden wordt, men daar van de nodige alcoholische versnaperingen gebruikt maakt of moet maken. Natuurlijk is dat mogelijk,

maar het is ook mogelijk om er te biljarten zonder alcohol maar onder het genot van een kop koffie of een glas fris een fijne biljartavond te hebben. Om het biljarten te kunnen blijven bedrijven, ben je ook afhankelijk van de plaatselijke horeca, heeft de eigenaar wel enige affectie met het biljarten of niet. Gelukkig is het bij ons altijd zo geweest dat we een kastelein hebben getroffen die zelf dicht bij het biljarten betrokken was zoals Henk Kraaien-vanger, Simon de Jong en nu Wilma van Eerden.

Ik vind dat door dit 50-jarig jubileum onze vereniging zichzelf heeft bewezen als zijnde een vereniging met een sportieve en gezellige inslag anders hadden we het nooit zo lang vol kunnen houden, al zijn er ook wel eens strubbelingen geweest zoals bij alle verenigingen die zo lang bestaan. Verder hoop ik natuurlijk dat onze vereniging nog vele jaren door zal gaan en dat de biljartsport weer de aandacht krijgt die het verdient.

 

Vriendelijke groeten.

De Voorzitter,

Arie Jong

 

© Copyright De Opkomst