Clubwedstrijden Biljartvereniging De Opkomst

Biljarten

 

Biljarten is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten stok, de keu, ballen in een rechthoekige bak met lage randen, het biljart (de tafel), kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt andere ballen moet raken.

Er bestaan verschillende vormen van biljarten. In het Nederlands wordt onder ‘biljart’ zonder verdere aanduiding meestal het carambolebiljart verstaan, waarbij met 3 ballen gespeeld wordt, en de speelbal de andere 2 ballen moet raken; er bestaan verschillende spelsoorten binnen het carambolebiljart, zie aldaar. Naast het carambolebiljart zijn snooker en pool het bekendst, waarbij met de speelbal de overige ballen (meer dan twee) in gaten in de rand van de tafel moeten worden gekaatst.

In Nederland en België was het carambolebiljarten de gewone vorm van biljarten en waren pool- en vooral snookertafels nauwelijks te vinden, die spelsoorten werden ook niet als serieuze sport beoefend. Intussen heeft vooral snooker meer aandacht gekregen en, afhankelijk van de streek, is vaak een snookertafel eenvoudiger te vinden dan een tafel voor het carambolebiljart.

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden

Eindstand        eerste periode libre 2022/2023

 

Stand              tweede periode libre 2022/2023

 

Eindstand         bandstoten 2022/2023

 

Totaaalstand    2021/2022